W programie przewidziane są zagadnienia dotyczące …