BIEŻĄCE WYZWANIA DLA ROZWOJU SEKTORA PV

Seminarium 28 lutego 2023, Plac Małachowskiego 2, Warszawa, Kancelaria DWF Poland
 
Co zmienia ustawa o ograniczeniu cen energii? Co z umowami PPA? Jak na rozwój sektora PV wpłynie reforma planowania przestrzennego?
Zapraszamy na seminarium „Perspektywy rozwoju rynku PV w Polsce".
 
Dlaczego warto?

 • poznasz czołowych ekspertów i praktyków sektora PV,

 • porozmawiasz o najważniejszych i aktualnych wyzwań dla branży energetyki słonecznej,

 • nawiążesz nowe relacje biznesowe.
Rejestracja

PROGRAM SEMINARIUM PSF
BIEŻĄCE WYZWANIA DLA ROZWOJU SEKTORA PV

(28.02.2022, Kancelaria prawna DWF, Warszawa, Plac Małachowskiego 2)

 

  09:30 - 11:00 Obowiązki wytwórców energii wynikających  z ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. – Maciej Szambelańczyk, partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.
  11:15 – 12:15

Rozwój sektora PV a system zamrożenia cen energii – Maciej Szambelańczyk, partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.

Zagadnienia:

 • zarys nowych obowiązków dla inwestorów
 • praktyka funkcjonowania systemu odpisów i rekompensat
 • wątpliwości interpretacyjne dotyczące zakresu przedmiotowego i podmiotowego przepisów
 • perspektywa instytucji finansowych
 • perspektywa administracji (rozliczanie przedsiębiorców i kontrola systemu)
 • zgodność z prawem europejskim i doświadczenia innych krajów UE
  12:15 – 13:15

Korporacyjne umowy sprzedaży energii elektrycznej z PV w świetle ustawodawstwa cenowego –  mec. dr Maria Kierska, mec. Paulina Stachura – kancelaria DWF

 • wpływ ustawodawstwa cenowego na fizyczne i wirtualne umowy sprzedaży energii
 • zmiany systemu obliczania i dokonywania odpisów
 • rola klauzul zmiany prawa i klauzul adaptacyjnych w umowach
 • sprzedaż produktów powiązanych w świetle ustawodawstwa cenowego
  13:15 – 13:45 Przerwa na lunch
  13:45 – 15:15

Rozwój sektora PV a reforma planowania przestrzennego – Filip Sokołowski, UrbanConsulting

 • Problemy lokalizacji instalacji PV w kontekście aktualnych przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Znaczenie reformy planowania przestrzennego (UD 369) dla dalszego rozwoju sektora PV
  - przepisy przejściowe
  - nowe dokumenty planistyczne
  - procedura uproszczona i partycypacja inwestora w zmianie MPZP (m.in. tzw. umowa urbanistyczna)
  - status procesu legislacyjnego i perspektywa wejścia w życie projektu

 

PROGRAM DO POBRANIA

 

 Partnerzy Seminarium